Доставка на интернет в града

 ОБЩИ УСЛОВИЯ достъп до ИНТЕРНЕТ

НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

без лимитиране на трафика и без инсталационна такса

Пакет Икономичен 15лв.

Скорост на download 30 mbit/s

Скорост на upload 15 mbit/s

Пакет Стандарт 20лв.

Скорост на download 60 mbit/s

Скорост на upload 30 mbit/s

Пакет Стандарт+ 25лв.

Скорост на download 70 mbit/s

Скорост на upload 35 mbit/s

 

 

Услугите са предплатени и важат един месец след заплащането на абонаментната такса

При предплащане на три месечни вноски получавате 10% отстъпка от заплатената сума, при предплащане на пет месечни вноски шестия месец е безплатен.

Цените са с включен ДДС.

НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ЗА  ЕТ и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

без лимитиране на трафика и без инсталационна такса

Пакет Икономичен 15лв.

Скорост на download  30 mbit/s

Скоростна upload 15 mbit/s

Пакет Стандарт 20лв.

Скорост на download 60 mbit/s

Скорост на upload 30 mbit/s

Пакет Стандарт+ 25лв.

Скорост на download 70 mbit/s

Скоростна upload 35 mbit/s

 

Услугите са предплатени и важат един месец след заплащането на абонаментната такса

При предплащане на три месечни вноски получавате 10% отстъпка от заплатената сума, при предплащане на пет месечни вноски шестия месец е безплатен.

Цените са без включен ДДС.