FAQ

678 – Сървърът не отговаря (651 за WIN 7/8)

РЕШЕНИЯ:

– Ако при опит за свързване излиза прозорец с текст DIALING  /ELNICS, INTERNET/ обадете се на телефоните на Електроника НС
– В случай, че пише друго от сорта на номер или 0/нула/, вашето име или нещо друго, изчистете полето SERVICE  (име на услугата), в свойствата (properties) на широколентовата връзка.

691 – Дотъпът отказан поради грешно потребителско име или парола

РЕШЕНИЯ:

– Напишете отново потерибелското име (username) и паролата (password). Потребителското име се пише само с малки латински букви.

– При нов компютър или посмяна на мрежова карта трябва да ви бъде записан новия МАС адрес – обадете се на телефоните на Електроника НС

692 – Изключен кабел (най-често кабелен проблем)

РЕШЕНИЯ:

– Проверете дали не се е извадил кабела от мрежовата карта, ако не е обадете се обадете се на телефоните на Електроника НС.

718 – Периодът/лимита Ви е приключил, или грешно потребителско име

РЕШЕНИЯ:

– Ако компютъра Ви не е бил в ремонт или подменян, проверете по телефоните ни за статуса на Вашия потребител.

797 769 или 633 – Забранена или неработеща мрежова карта /Възможно и деинсталиран PPPоE Протокол/

РЕШЕНИЯ:

– Проверете дали свети индикацията за активност на картата – малка лампичка, точно където е включен кабела. Ако свети, ще се наложи да се преинсталира РРРоЕ протокола. Спазвайте инструкциите от таблиците за инсталация на РРРоЕ протоколи.

719 – Вероятно грешка при автоматичното конфигуриране на TCP/IP протокола на връзката към Интернет. TCP/IP протоколът или е деактивиран или не е инсталиран

РЕШЕНИЯ:

– Преинсталирайте драйверите на мрежовата картата или потърсете сервизна помощ в  на Електроника НС