ДАТЕКС

Касов апарат модел: mp55-kl

mp55kl

Спецификации

Цена:373.33лв. без ДДС

опция:Допълнителен клиентски дисплей 11.67лв. без ДДС

———————————————————————————————–

Касов апарат модел: dp500-kl

dp500kl

Спецификации

Цена:400.00лв. без ДДС

———————————————————————————————–

Касов апарат модел: dp55-kl

dp55kl

Спецификации

Цена:331.66лв. без ДДС

———————————————————————————————–

Касов апарат модел: dp50-kl

Спецификации

Цена:331.66лв. без ДДС

———————————————————————————————–

Фискален принтер модел: fp1000-kl

Спецификации

Цена:523.33лв. без ДДС