Доставка на интернет в града и с.Лиляк

 ОБЩИ УСЛОВИЯ достъп до ИНТЕРНЕТ

 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА НА ЕЛЕКТРОНИКА НС ООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ДИРЕКТИВА 1999/5/EО

НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

без лимитиране на трафика и без инсталационна такса

НОВИ ЦЕНИ от 13.08.2022г.

Пакет Икономичен 17лв.

Скорост на download 30 mbit/s

Скорост на upload 15 mbit/s

 

Пакет Стандарт 22лв.

Скорост на download 60 mbit/s

Скорост на upload 30 mbit/s

 

Пакет Стандарт+ 27лв.

Скорост на download 70 mbit/s

Скорост на upload 35 mbit/s

Обявените скорости са негарантирани, но максимално достижими.

Горепосочените скорости не са достижими при безжична свързаност между рутера и крайното устройство на клиента.

Цената на реален IP адрес се заплаща допълнително 2.00лв./месец.

Услугите са предплатени и важат един месец след заплащането на абонаментната такса

При предплащане на три месечни вноски получавате 10% отстъпка от заплатената сума, при предплащане на десет месечни такси, получавате два месеца безплатни.

При ползване на услугата за период по-малък от 2 месеца, Възложителят заплаща на Изпълнителя инсталационна такса от 30лв. При сключване на нов договор се заплащат две месечни такси.

Цените са с включен ДДС.

Цените са в сила от 13.08.2022г.

 

НОВИ ЦЕНИ от 13.08.2022г.

НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ЗА  ЕТ и ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

без лимитиране на трафика и без инсталационна такса

Пакет Стандарт 22лв.

Скорост на download 60 mbit/s

Скорост на upload 30 mbit/s

 

Пакет Стандарт+ 27лв.

Скорост на download 70 mbit/s

Скорост на upload 35 mbit/s

Обявените скорости са негарантирани, но максимално достижими.

Горепосочените скорости не са достижими при безжична свързаност между рутера и крайното устройство на клиента.

Цената на реален IP адрес се заплаща допълнително 2.00лв./месец.

Услугите са предплатени и важат един месец след заплащането на абонаментната такса

При предплащане на три месечни вноски получавате 10% отстъпка от заплатената сума, при предплащане на десет месечни такси, получавате два месеца безплатни.

При ползване на услугата за период по-малък от 2 месеца, Възложителят заплаща на Изпълнителя инсталационна такса от 30лв. При сключване на нов договор се заплащат две месечни такси.

Цените са без включен ДДС.

Цените са в сила от 13.08.2022г.

 

СТАРИ ЦЕНИ

Пакет Икономичен 15лв.

Скорост на download 30 mbit/s

Скорост на upload 15 mbit/s

 

Пакет Стандарт 20лв.

Скорост на download 60 mbit/s

Скорост на upload 30 mbit/s

 

 

Пакет Стандарт+ 25лв.

Скорост на download 70 mbit/s

Скорост на upload 35 mbit/s

Обявените скорости са негарантирани, но максимално достижими.

Горепосочените скорости не са достижими при безжична свързаност между рутера и крайното устройство на клиента.

Цената на реален IP адрес се заплаща допълнително 2.00лв./месец.

Услугите са предплатени и важат един месец след заплащането на абонаментната такса

При предплащане на три месечни вноски получавате 10% отстъпка от заплатената сума, при предплащане на десет месечни такси, получавате два месеца безплатни.

При ползване на услугата за период по-малък от 2 месеца, Възложителят заплаща на Изпълнителя инсталационна такса от 30лв. При сключване на нов договор се заплащат две месечни такси.

Цените са с включен ДДС.

Цените са в сила от 01.07.2021г.

 

.