УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме Ви,че считано от 13.08.2022 г. са в сила нови цени на услугите,извършвани от „ Електроника НС „ ЕООД .

Новите цени можете да видите на сайта ни за услуга интернет, за услуга интернет и телевизия и в ценовите листи в офиса на фирмата.

13.07.2022г.                                                                                                Управител

                                                                                                              инж.Никола Станчев

Pages: